For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تدریس دروس صنعتی در صنایع کشور

تدریس دروس صنعتی در صنایع کشور:

۱- کاربرد روشهای آماری در آنالیز نمونه های حقیقی (فولاد مبارکه اصفهان)
۲- آنالیز نمونه های حقیقی بروش اشعه ایکس (فولاد مبارکه اصفهان- فولاد آلیازی اصفهان- فولاد آلیازی ایران)
۳- روشهای پلاروگرافی (فولاد مبارکه اصفهان)
۴- آنالیز نمونه های زیست محیطی (فولاد مبارکه اصفهان)
۵- روش کروماتوگرافی گازی در آنالیز نمونه های حقیقی (فولاد مبارکه اصفهان)
۶- روش انحلال نمونه های حقیقی (فولاد مبارکه اصفهان- فولاد آلیازی اصفهان- فولاد آلیازی ایران)
۷- استفاده از کوانتومتر در آنالیز نمونه های حقیقی (فولاد مبارکه اصفهان)
۸- آنالیز نمونه های متفاوت با استفاده از اسپکتروسکوپی اتمی و پلاسمای القایی (فولاد مبارکه اصفهان- فولاد آلیازی اصفهان- فولاد آلیازی ایران)
۹- روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) در آنالیز نمونه های حقیقی (فولاد مبارکه اصفهان)

تحت نظارت وف ایرانی

تدریس دروس صنعتی در صنایع کشور | Prof. Ali A. Ensafi

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی