For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

جوائز علمي

جوائز علمي:

-پژوهشگرنمونه ـ برگزیده هفدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی سال 1383 در علوم پایه

- برگزیده بعنوان يكي از ده طرح برجسته تحقيقاتی دنيا در كشور امريكا در زمينه سنسورهای نوری در سال 1999 در امريکا

- انتخاب بعنوان پژوهشگر نمونه اولین جشنواره منطقه ای شیخ بهائی در سال 1377

- پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان در سالهای  1374, 1377, 1381و 1384، 1387 و 1388

- انتخاب بعنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سالهای 1381 و 1384 و 1389

- انتخاب بعنوان استاد و پژوهشگر نمونه کشور در شیمی تجزیه در سال 1385 از طرف انجمن شيمی ايران.

- انتخاب بعنوان دانشمند بين المللي بر پايه ESI از سال 1385 تاكنون (هر ساله).

- انتخاب بعنوان پژوهشگر پراستناد كشور طي سالهاي 1385، 1386، 1387 و 1388

- داراي یک مقاله Hot Paper نمايه شده توسط ISI و دو مقاله Top Cited Authors  در مجلات Elsevier

- انتخاب بعنوان دانشمند برتر كشورهاي جهان اسلام در سال 1387

- جایزه دانشمند ISI و جهان اسلام  در سال 1389 از طرف انجمن شيمی ايران

   پژوهشگرنمونه کشور در علوم پایه در سال ۱۳۹۰ ـ وزارت علوم ـ تحفیفات و فناوری

-پژوهشگرنمونه ـ برگزیده هفدهمین جشنواره بین المللی رازی سال 1390 در علوم پایه

مدیر برتر قطب علمی نمونه کشور (قطب علمی حسگر و شیمی سبز)  در سال ۱۳۹۱ ـ وزارت علوم ـ تحفیفات و فناوری

جایزه کرسی علامه طباطبایی در سال 1393، معاونت علمی ریاست جمهوری

انتخاب بعنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سالهای 1393
مدرس نمونه دانشگاه در سال 1394

پیشکسوت الکتروشیمی و پژوهشگر برتر کشوو توسط انجمن الکتروشیمی ایران، آبان ماه 1395 

تحت نظارت وف ایرانی

جوائز علمي | Prof. Ali A. Ensafi

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی